PROMO EH Studentenactie

Evangelische Hogeschool – Promo Animatie

De EH is ongesubsidieerd en voor haar bestaan afhankelijk van giften. Van woensdag 7
mei 12.00 uur tot vrijdag 9 mei 12.00 uur vindt een unieke sponsoractie plaats voor de
Evangelische Hogeschool door alle huidige studenten.

Klei heeft met deze vormgeving video deze actie uitgelegd aan alle EH studenten.
De studenten zijn enthousiast en iedereen weet in 3 minuten wat hem of haar te doen
staat. Daarnaast weten ouders, oud-studenten, sponsors en nog veel meer betrokken-
en wat de studenten te doen staat. Kortom een hele creative, speelse en doeltreffende
manier om je doel te halen. En daar houden wij bij Klei van!

Vormgeving, montage en voice-over: Matthias Lycklama à Nijeholt

 

///// Klei Facebook
///// Klei Twitter
///// Klei Instagram