FILM Noorderwind

Als je geschiedenis je blijft achtervolgen. Kun je ervoor blijven vluchten of de waarheid recht in
zijn ogen kijken en vandaag de keuze maken om wat vroeger in je hart leefde niet te laten sterven,
maar weer leven in te blazen.

Er waait een andere wind. Noorderwind.

Regie: Joey Tang
Camera: Matthias Lycklama à Nijeholt
Productie: Carsten Zoon & Joey Tang
Montage: Matthias Lycklama à Nijeholt